Kako pripremiti auto za farbanje?

PREŠMIRGLAVANJE AUTA

Generalna — Autor rade88 @ 22:26
KAKO BI UOČILI GRUBE I SITNE GREŠKE NA AUTU POTREBNO JE PRVO DA PREŠMIRGLAMO(IZBRUSIMO)CELO AUTO.DA BI TO URADILI POTREBNI SU NAM PAPIRI FINOĆE 400,600 ILI 800 (SVE ZAVISI KOJOM SE BOJOM RADI).OVI PAPIRI SE OBIČNO PRODAJU U FORMATU A4 TAKO DA JE POTREBNO KADA RADIM SA NJIMA DA IH ISCEPAMO NA 4 JEDNAKA KVADRATIĆA KAKO BI NAM BILO LAKŠE DA RADIMO ASA NJIMA.DA BI ŠMIRGLANJE BILO EFIKASNO KEORISTI SE VODA KOJA NAM KORIST DA LAKŠE ŠMIRGLAMO.KORISTE SE TAKOZVANE GUME ISPOD KOJI IDE PAPIR I KOJE NA POMAŽU PRI ŠMIRGLANJU RAVNI POVRŠI,GDE NE DOLAZI DO UDUBLJIVANJE LIMA.PAPIR STAVLJAMO NA LIM I POKRETIMA RUKOM NA LEVO,DESNO,GORE ILI DOLE IZŠMIRGLAVAMO FARBU.ŠTO ZNAČI DA NESKIDAMO FARBU DO LIMA,VEĆ JE BITNO DA PREŠMIRGLAMO SVAKI DETALJ KAKO NEBI DOŠLO DO PUCANJA FARBE KADA SE AUTO OFARBA.DA BI ZNALI DA LI SMO DOBRO PREŠMIRGLALI POTREBNO JE DASE AUTO OSUŠI.NAKON TOGA UTVRĐUJEMIO AKO JE OSTALO PRAVE FARBE TO ZNAČI DA NISMO DOBRO ,A AKO JE FARBA MATIRALA TO ZNAČI DA JE DOBRO,