Kako pripremiti auto za farbanje?

GRUBE I FINE ŠMIRGLE ZA BRUŠENJE

Generalna — Autor rade88 @ 15:04

GRUBE: NAJČEŠĆE SE KORISTE FINOĆE:60,80,100,150 I 180 PREKO SE SVE SMATRAJU FINIJE ŠMIRGLE.GRUBE ŠMIRGLE SE VEĆINOM STAVLJAJU NA ŠLAJFERICU I TAKO SE SNJIMA OBRAĐUJE.FINOĆE 60 I 80 MANJE KORISTE ZATO ŠTO SU VEOMA GRUBE,ALI U SLUČAJU VELIKOG NANOSA GITA I ONE SE KORISTE. 

FINE:KORISTE SE SVE OD 180 PA DO 1000,ALI NAJČEŠĆE SE KORISTE FINOĆE:240,400,600 I 800.OVE ŠMIRGLE SU NAJ ĆEŠČE U OBLIKU VODOBRUSNOG PAPIRA ŠTO ZNAČI DA SE RADI SA VODOM KADA SE OBRAĐUJE SA NJIMA.OVE ŠMIRGLE SE NAJEŠĆE KORISTE U PRVJ FAZI I ZADNJM FAZAMA

 


VRSTE GITA

Generalna — Autor rade88 @ 14:45
KAD JE LIM IZBRUŠEN I LEPO ISPRAVLJEN DOLAZI FAZA GITANJA.VRSTE GITA KOJE KORISZIMO SU: 1 PLASTIČNI: KADA SE STVRDNE U OBLIKU PLASTIKE I NAJ CESCE SE KORIST PRI IZRADI CAMACA, I VEOMA JE GRUB ZA OBRADU. 2 ALU GIT: VEOMA FIN ZA OBRADU KORISTI SE VECINOM KAO PRVA RUKA. 3 FIBER GIT: TAKOĐE VOMA FIN ZA OBRADU SLICAN ALU GITU 4 CEMENT GIT: NAJFINIJI GIT ZA OBRADU SNJIM SE RADI ZADNJA FAZA PRE ŠPRIC GITA. OVE VRSTE GITOVA SE OBRAĐUJU NA ISTI NAČIN SAMO JE RAZLIKA U FINOĆI ŠMIRGLI KOJE KORISTIMO ZA OBRADU .